هویت حرمت شکنان عاشورا به روایت سرکرده اشرار تروریست (خبر ویژه)

سرکرده گروهک تروریستی دموکرات کردستان می گوید «راهپیمایی 13 آبان و به ویژه تظاهرات (شرارت) روز عاشورا از جانب جنبش سبز این واقعیت را آشکارتر کرد که اکثریت ترکیب این اپوزیسیون را نیروهای ضدحکومت دینی تشکیل می دهند.»
مصطفی هجری در یکی از سایت های ضدانقلابی نوشت: کنترل جنبش از دست آقای موسوی و آقای خاتمی خارج شده است. مسیر این حرکت، تغییر رژیم است بنابراین اکنون بیش از گذشته لزوم تعیین رهبرانی برای سرنگونی رژیم احساس می شود.

منبع:روزنامه کیهان

/ 0 نظر / 10 بازدید