نیمرو! (گفت و شنود)

گفت: از مواضع و عملکرد و اظهارات سران فتنه معلوم می شود که خیلی به کمک آمریکا و اسرائیل دل بسته بودند.
گفتم: بیخود نبود که آنهمه به نفع اسرائیل و آمریکا شعار می دادند و علیه حضرت امام(ره) و جمهوری اسلامی و مبانی انقلاب موضع می گرفتند.
گفت: ولی بد جوری سنگ روی یخ شده اند.
گفتم: باید می دانستند که وقتی آمریکا با آنهمه بروبیا و آلاف اولوف نمی تواند هیچ غلطی بکند، از مأموران دست چندم شیطان بزرگ کاری ساخته نخواهد بود.
گفت: چه عرض کنم؟! اما آمریکا و اسرائیل هم بد جوری سران فتنه را با وعده و وعید خود دلخوش کرده بودند...
گفتم: شخصی به میهمانش گفت؛ نیمرو میل دارید؟ و میهمان که از گرسنگی ضعف کرده بود گفت؛ تخم مرغ دارید؟ و یارو جواب داد؛ نه! مرغ داریم، اگر نیمرو میل دارید بهش بگم تخم بگذاره! راستی ؛ دو تا کافیه؟!

/ 1 نظر / 14 بازدید