مسابقه (گفت و شنود)

گفت: مهاجرانی و کدیور و بازرگان و سروش و اکبر گاف که بیانیه 5 نفره به حمایت از فتنه سبز صادر کرده بودند، اعلام کرده اند که ما اتاق فکر فتنه سبز هستیم!!
گفتم: ولی یک سایت وابسته به صهیونیست ها نوشته است که بیانیه 5 نفره را با مشورت منوشه امیر یعنی همان منوچهر ساچمه چی که مسئول رادیو اسرائیل است تهیه کرده اند.
گفت: چه فرقی می کند، بعضی از این 5 نفر هنگامی که هنوز فرار نکرده و به آمریکا و انگلیس پناهنده نشده بودند، چند دفعه با برگه ویزا که در پاسپورت ثبت نمی شود به اسرائیل سفر کرده بودند.
گفتم: حالا این اتاق فکر میخواد چه کاری بکند؟! وقتی مدیران اسرائیلی و آمریکایی فتنه نتوانسته اند هیچ غلطی بکنند از نوچه های دست چندم آنها چه کاری ساخته است؟!
گفت: اختیار دارید؟! مگه یادت نیست مهاجرانی گفته بود که در کودکی «شیر خر» خورده است، حالا قرار است آثار طبیعی آن را بروز بدهد.
گفتم: قرار بود مسابقه پرواز عقاب ها برگزار شود و شخصی در حالی که افسار الاغی را در دست داشت وارد شد. به او گفتند؛ مسابقه پرواز است، این «خر» چیه که با خودت آوردی؟ و یارو گفت؛ چیکار داری، خره دیگه، یکدفعه دیدی پرید!!

منبع:روزنامه کیهان

 

/ 0 نظر / 14 بازدید