کی لشگر معاویه کی یار مرتضی است؟

اسلام ناب راه شهیدان کربلاست
راه حسین، راه علی، راه انبیاست

 

هر روز،روز جنگ حسین(ع) است با یزید
هر لحظه از گذشت زمان امتحان ماست

ای پیرو طریق ولایت به هوش باش!
خط یزید و خط ولایت ز هم جداست

هر روز گوشه ای صف صفین می شود
کی لشکر معاویه، کی یار مرتضی است؟

یک دسته خون زخوان معاویه می خورند
یک قوم را علی ولی الله مقتداست

ما از علی جدا نشدیم و نمی شویم
میزان حق علی است، علی نفس مصطفی است

ای لشکر معاویه های زمان به هوش!
خط شما همیشه خطا بوده و خطاست

ای نهروانیان ز چه با هم یکی شدید؟
فردا ز ذوالفقار علی فرقتان دوتاست

این رشته های سبز که بر خویش بسته اید
قرآن دشمنان علی روی نیزه هاست

نامردی معاویه با خونتان عجین
تکرار عمرو عاص همین فتنه شماست

گیرم که با علی زمان داشتید جنگ
آتش زدن به هستی مردم کجا رواست؟

دیدید همچو مورچه گشتید پایمال
دیدید این محیط پر از لشکر خداست

بیهوده مثل موج نکوبید سر به سنگ
که این امت مقاوم، چون کوه پا به جاست

ما لب به ناسزا نگشودیم هیچگاه
هرچند تا ابد به شما ناسزا سزاست

با این همه به دامن ملت شوید باز
که این ملت بزرگ کریم است و پارساست

چون حر کنید بسوی حسین زمانه رو
تا بین خلق یکسره قامت کنید راست

پا جای پای حر بگذارید و حر شوید
امت پی هدایتتان بر لبش دعاست

 

غلامرضا سازگار

برگرفته از:دلنوشته های جاوید 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید