نهضت آزادی: کنترل سبزها از دست موسوی و کروبی خارج شده (خبر ویژه)

رئیس گروهک نهضت آزادی می گوید جنبش سبز از کنترل سران آن خارج شده است.
درحالی که عناصر ورشکسته ای چون موسوی و کروبی اصرار دارند خود را رأس و نه کارگزار فتنه پس از انتخابات معرفی کنند ابراهیم یزدی به رادیو زمانه گفت جنبش سبز از کنترل رهبران آن خارج شده و آنها دیگر نمی توانند این جریان را کنترل کنند.
عباس میلانی از عناصر چپ نما و ضد انقلاب مقیم آمریکا هم که در استخدام موسسات ضد ایرانی نومحافظه کار قرار دارد، به روزنامه آلمانی دی سایت گفت: موسوی و کروبی فقط ظاهرا رهبر هستند و هدایت جنبش توسط اینترنت انجام می شود.
رئیس گروهک نهضت آزادی به این واقعیت غیرقابل انکار اشاره نکرد که موسوی و خاتمی و کروبی نیز از آن سوی مرزها مدیریت می شوند.

منبع:روزنامه کیهان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید