گاف (گفت و شنود)/////

گفت: سایت پارلمان نیوز که ظاهراً وابسته به فراکسیون اقلیت مجلس است دخالت عوامل فتنه در ترور نویسنده کیهان را لو داد!
گفتم: این سایت که بیشتر مطالب خود را از سایت بالاترین وابسته به منوشه امیر می گیرد و اسرائیلی ها هم که در مخفی کاری خیلی مهارت دارند، چی شده که ناشی گری به خرج داده؟
گفت: همه شاگردان بی عرضه وقتی استاد از آنها غافل می شود گاف می دهند.
گفتم: حالا چه طوری دست رفقایشان را رو کرده؟!
گفت: بدون آن که این حمله تروریستی را محکوم کند، فقط به کیهان فحش داده و نوشته که حمله به پیام فضلی نژاد نویسنده کیهان، برای انتقام از دفاعیات مدیرمسئول کیهان در دادگاه بوده است.
گفتم: یک عرق خور حرفه ای که تظاهر می کرد توبه کرده در میان عده ای از افراد متدین نشسته بود ناگهان یکی از دوستان هم پیاله اش که از ریاکاری او خبر نداشت وارد شد و جلوی چشم جمع به او گفت؛ امروز عرق رو چند برابر قیمت قبلی خریدم! و یارو با عصبانیت گفت؛ برو پس بده! خیلی گرونه! و بعد که متوجه شد بدجوری گاف داده، با شرمندگی گفت؛ البته باید ببخشید، خیلی حرومه!

/ 0 نظر / 39 بازدید