بوق (گفت و شنود)

گفت: شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی اعلام کرده است سرمایه گذاری بوش و اوباما روی اصلاح طلبان ایران بی فایده بود.
گفتم: سه من تنباکو سوخته تازه می پرسه؛ حالا واقعا این یارو مرده؟!
گفت: این شورا در تحلیل خود نوشته است ماجرای بعد از انتخابات نه فقط به نفع آمریکا تمام نشد، بلکه باعث اتحاد و انسجام مردم ایران، ایجاد کینه در دل نسل جوان نسبت به آمریکا، برجسته تر شدن جایگاه رهبری در ایران و از بین رفتن سرمایه گذاری 20 ساله آمریکا روی جریانات داخلی شده است.
گفتم: یارو رفته بود ماشین بخره، برای امتحان یک دوری با آن زد و به فروشنده گفت؛ این ماشین که خیلی درب و داغونه! همه جاش صدا میده! فروشنده گفت؛ اختیار دارید! در عوض بوقش صدا نمیده! امتحان بفرمائید!!

/ 0 نظر / 20 بازدید