blogکد بازی تمرکز حواس
/ 1 نظر / 8 بازدید
روحی

سلام همه فاکتورهای لازم رو که گفتی یعنی وجود استبداد و محدودیت ازادی و محدودیت مطبوعات تو ایران هست پس از نظر شما انقلاب مخملی در ایران ممکنه؟ پس شما احتمالا در فکر براندازی نظام هستی پس شما خائنی رفیق زود اعتراف کن ورگرنه....